dimecres, 24 de febrer de 2010

RACÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ENSENYAM A L'AULA LA IMPORTÀNCIA DE SER COMPETENTS A LA VIDA

PROJECTE INTERÀREESCOM TREBALLAR LES CCBB?

A aquesta pàgina trobareu diverses estratègies metodològiques a l'aula: projectes de treball, agrupaments flexibles, lectures per parelles, trenclaclosques o treballs cooperatius...

VISITA AL CE JACINT VERDAGUER

CONFERÈNCIES DE N'ANTONI ZABALA

RACÓ LEGISLATIU

A la pàgina de la Conselleria d'Educació i Cultura podeu consultar tota la NORMATIVA EDUCATIVA
A la LOE (titol II Equitat en l'educació) capitol 1, article 71 ens explica les tipologies d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, però trobau que són els únics alumnes que necessiten d'un suport educatiu? NORMATIVA NESE

RACÓ DE L'EDUCACIÓ EMOCIONAL

L'ART D'EDUCAR ESTIMANT

Es tracta d'un video sobre l'educació que s'imparteix a un centre públic del Japó a l'aula del professor Toshiro Kanamori. Ens du a la reflexió sobre la importància de crear un espai on els nostres alumnes puguin expressar els seus sentiments com els experimentats davant la mort d'un ésser estimat.RACÓ DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

EL RACÓ DE L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

TOTS SOM DIFERENTS